ALGEMENE VOORWAARDEN

1 Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Mstitch gemaakte overeenkomsten.
1.2 Mstitch behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

2 Overeenkomsten
2.1 Alle prijsopgaven van Mstitch zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Alle gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief btw en exclusief de verzendkosten.
2.2 Afbeeldingen en informatie worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. De klant dient echter rekening te houden dat het kan voorkomen dat een product een kleurverschil heeft met het product op de foto.
2.3 Het plaatsen van een verkeerde foto bij het bijbehorende product betekend niet dat het verkeerde product zal worden geleverd of dat het verkrijgbaar is tegen de prijs van het product waar de foto bij was geplaatst.

3 Betalingen
3.1 Bij bestellingen via de internetsite dient de betaling vooraf te geschieden.

4 Verzendkosten
4.1 Wij berekenen het verzendtarief op basis van de verzendtarieven van TNT Post.
4.2 Mstitch is op geen enkele manier verantwoordelijk voor kwijtgeraakte pakketjes als de klant er voor kiest dit onverzekerd te laten versturen. U kunt dit aangeven in uw bestelling.

5 Levering
5.1 De bestelde goederen worden binnen 10 werkdagen verzonden na ontvangst van de betaling, mits alle producten op voorraad zijn. Mocht het voorkomen dat iets niet op voorraad is dan berichten wij de klant daar altijd over.

6 Ruilen-retourneren
6.1 Indien het product bij aflevering niet aan de overeenkomst voldoet dient u Mstitch binnen 7 werkdagen hiervan op de hoogte te stellen.
6.2 Producten die speciaal werden vervaardigd naar de specifieke wens van de klant (naam, afbeelding e.d.) kunnen niet worden geruild of geretourneerd worden.

7 Overmacht
7.1 In geval van overmacht bijvoorbeeld stakingen, bedrijfsstoringen, netwerkstoringen etc. is Mstitch niet gehouden haar verplichtingen tegenover de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8 Privacy
8.1 Tijdens het plaatsen van een bestelling wordt u gevraagd een aantal gegevens te verstrekken. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Typefouten voorbehouden